Kort webbutbildning för ny personal inom LSS och funktionshinderomsorg

Som ny personal inom LSS och funktionshinderomsorg kan det vara svårt att förstå olika begrepp och använda dem i vanliga situationer. En grundläggande kompetens är avgörande för såväl verksamhet som personal och skapar trygghet i praktiska och sociala situationer. Denna utbildning är för ny personal som ska börja arbeta inom LSS som exempelvis personlig assistent eller stödassistent. Utbildningen är helt webbaserad och är oberoende av tid och plats.

Steg 1. Webbaserad introduktionsutbildning 6-8 timmar

Deltagaren påbörjar sitt arbete inom LSS/Funktionshindersomsorg

Steg 2. Grundläggande utbildning på distans i kombination med arbete

Kontakta oss

Kontakta oss för förslag på hur insatsen kan organiseras för er arbetsplats. Maila info@kui.se eller ring 010-434 07 00.