Kristianstad kommun – Mål & Uppföljning av biståndsbeslut

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att genomföra utbildningen Mål och uppföljning av biståndsbeslut för biståndshandläggare som hanterar ärenden enligt SoL.

Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori som varvas med dialog, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar.

Under denna utbildningsdag utforskar vi olika typer av mål, olika synsätt på mål och hur individuella mål kan formuleras. Ett aktivt arbete med mål, då brukaren är tydligt delaktig, innebär ett delvis nytt sätt att tänka och arbeta som handläggare.Vi tar upp målens betydelse för uppföljning och utvärdering av verkställda beslut.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››