KUI är certifierat Vård- och omsorgscollege i Östra Kronoberg

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Östra Kronoberg som ingår i region Kronoberg

Att vi är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Östra Kronoberg att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg. För att få använda namnet Vård- och omsorgscollege och logotypen ska man uppfylla ett antal kvalitetskriterier och bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare i Östra Kronoberg samverkar med fackförbundet Kommunal, Linnéuniversitetet och arbetsförmedlingen i ett gemensamt Vård- och omsorgscollege. Arbetet leds av en lokal styrgrupp där deltagarna representerar arbetsliv och utbildning. Den är också länken till Kronobergs regionala styrgrupp.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege ÖstraKronoberg ››

Om Vård- och omsorgscollege region Kronoberg

I Kronobergs län samverkar åtta kommuner, Region Kronoberg, privat vårdföretag, fackliga organisationer och utbildningsanordnare – både privata och kommunala. Tillsammans formas relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Arbetsgivare, fack och utbildare samverkar för att utveckla utbildningar och höja kvaliteten inom området.

I Kronobergs län samverkar kommunerna Alvesta, Ljungby, Älmhult, Tingsryd, Markaryd, Lessebo, Uppvidinge och Växjö tillsammans med Region Kronoberg, fackförbundet Kommunal privata arbetsgivarna Attendo, Lernia, Eductus, KUI, Växjö fria gymnasium ochVäxjö fria vuxenutbildning samt Linnéuniversitetet och arbetsförmedlingen.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege region Kronoberg ››


Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel

Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning. För att få använda namnet och logotypen krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering.

Föreningen certifierar samverkan mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. De utbildningar som ingår är ungdomsgymnasiets Vård- och omsorgsprogram samt Barn- och fritidsprogrammet socialt arbete med inriktning mot funktionsnedsättning och motsvarande utbildning för vuxenstuderande. På flera orter ingår även yrkeshögskoleutbildning.

För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskriterier vara uppfyllda. Bedömningen görs utifrån sju respektive tio kvalitetskriterier på regional eller lokal nivå och resulterar i en certifiering. Kriterium 1 – 7 är gemensamma för regionala och lokala VO – College medan 8-10 endast gäller lokalt .

 1. Varför Vård- och omsorgscollege?
  Vård- och omsorgscollege möter framtida kompetensutmaningar nationellt, regionalt och lokalt. Konceptet bidrar till attraktiva arbeten och utbildningar.
 2. Samverkan
  Offentliga och privata arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga organisationer och myndigheter samverkar. De ingår i regionala och lokala styrgrupper där arbetsgivarna är i majoritet och är ordförande. Parterna samverkar utifrån regionala och lokala förutsättningar. I ett regionalt Vård- och omsorgscollege samverkar minst tre kommuner och ett landsting eller en region.
 3. Utbildningsutbud
  Grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. Utbildningarna vänder sig till ungdomar, vuxna och redan anställda. Olika aktörer och utbildningsformer samverkar.
 4. Regionalt och lokalt perspektiv
  Vård- och omsorgscollege har ett regionalt och lokalt perspektiv och är en gemensam resurs i regionen. Det finns ett medvetet arbete med genusperspektiv, mångfald, marknadsföring/information och systematisk omvärldsbevakning.
 5. Hälsoperspektivet
  Hälsoperspektivet genomsyrar utbildning och arbetsliv.
 6. Kvalitetsarbete/Uppföljning
  Det finns ett systematiskt arbete för uppföljning av kvalitetskriterierna. Regional styrgrupp är ansvarig.
 7. Avtal
  Samverkansavtal mellan parterna finns på regional och lokal nivå. På regional nivå finns även avsiktsförklaring med högskola/universitet om att ingå i samverkan.
 8. Kreativ och stimulerande lärmiljö
  Kreativa lärmiljöer med modern teknik och utrustning finns som förbereder och underlättar i arbetslivet.
 9. Lärformer och arbetssätt
  I utbildningar arbetar man på ett sätt som främjar lärande i nära samverkan med arbetslivet. Det finns en växelverkan mellan teori och praktik och en flexibilitet i lärformer och kunskapsredovisning. De studerande har inflytande över sina studier och sin lärmiljö. Lärarsamverkan och ämnesintegration finns.
 10. Lärande i arbete
  Utbildade handledare finns och lärandet på arbetsplatsen är av god kvalité.