KUI har tecknat avtal med inläsningstjänst – elever kan lyssna på inläst kurslitteratur

KompetensUtvecklingsInstitutet har tecknat avtal med Inläsningstjänst vilket innebär att våra elever vid behov får fri tillgång till inläst kurslitteratur. Våra elever kan lyssna på en ljudversion av den tryckta kursboken via webben eller mobilen – precis när och var man vill! Man kan lyssna direkt, eller ladda ner för att kunna lyssna off-line.

Inlästa läromedel är en ljudversion av den tryckta läroboken. Ljudet ger stöd i läsningen för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Att lyssna på texten samtidigt som man tittar på bilder och diagram i den tryckta boken gör det enklare att ta till sig fakta och kunskap.

DAISY-format

Alla inlästa läromedel är framställda i DAISY-format och inlästa med riktiga röster. Inga böcker är gjorda med talsyntes. DAISY utvecklades speciellt för personer med läs- och skrivsvårigheter eller synnedsättning och bidrar med flera viktiga funktioner.

Med DAISY är det möjligt att:
– höja och sänka hastigheten
– hoppa till olika sidor och rubriker
– bläddra mellan stycken, sidor och fraser
– lägga till bokmärken

Har du som elev behov av inläst kurslitteratur?

Kontakta din lärare så får du hjälp att komma igång.