KUI har beviljats ny yh-utbildning – Välfärdsteknik i vård och omsorg

KompetensUtvecklingsInstitutet fick det glädjande beskedet att vi beviljats yrkeshögskoleutbildningen Välfärdsteknik i vård och omsorg på orterna Eskilstuna, Linköping och Uppsala.

Utbildningen är efterfrågade av näringslivet i respektive region och utvecklade i nära samarbete med branschorganisationer och företag. Utbildningen är framtagen i samverkan för att bidra till kompetensförsörjning inom vård och omsorg och motsvara arbetslivets kompetenskrav.

Välfärdsteknik i vård och omsorg

Vård och omsorg blir allt mer digitaliserad och därmed ökar även behovet av kompetensutveckling av personal i välfärdsteknik för att bedriva en kvalitetssäker vård och omsorg framöver. Ny teknik möjliggör nya arbetssätt samt utveckling av kvaliteten inom vård och omsorg samt ger bättre förutsättningar att använda resurserna mest effektivt.

Omfattning: 50 yh-poäng, 10v eller 20v
Studietakt: Halvfart eller Helfart
Studiestart: Hösten 2020
Studieorter: Eskilstuna, Linköping, Uppsala

Läs mer om utbildningen här