KUI har fått tre beviljade korta yh-utbildningar

KUI har fått det glädjande beskedet att vi har fått tre nya korta yh-utbildningar beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Korta utbildningar inom yrkeshögskolan är ett nytt koncept som ger nya möjligheter till kompetensutveckling. Utbildningarna är under 100 YH-poäng och passar bra för dig som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning.

Palliativ vård, 30 yh-poäng

Yh-utbildningen vänder sig till dig som arbetar som undersköterska eller motsvarande inom äldreomsorg eller liknande verksamhet inom vård och omsorg. Utbildningen ger kompetenser att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt. Efter kursen kan man arbeta enligt det nationella vårdprogrammet samt med palliativa registret för ökad kvalitetssäkring. Man kan även ta ett utökat ansvar i verksamheten i form av riskbedömningar, omvårdnad och kvalitetsregister både i närtid och framtid.

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention, 30 yh-poäng

Yh-utbildningen vänder sig till dig som har yrkesverksamhet inom relevant inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri, som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande. Utbildningen ger spetskompetens inom psykisk ohälsa samt kunskap, färdighet och kompetens att arbeta med suicidprevention vilket medverkar till en kvalitetssäker vård och omsorg.

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner, 25 yh-poäng

Yh-utbildningen vänder sig till dig som arbetar som undersköterska eller inom LSS så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande. Utbildningen ger kompetens för att ta ett utökat ansvar i verksamheten i form av att avlasta chef, handleda kollegor och tillse att uppsatta rutiner följs samt bidra till att minska riskerna för smittspridning och därmed minska onödigt lidande för den enskilde.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder yh-utbildningar och på flera orter i Sverige. Här hittar du alla våra yh-utbildningar