KUI sprider kunskap i hela landet

Artikel från AcadeMedia 24 mars 2017

Igår och idag (23-24 mars 2017) arrangerar KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) rikskonferensen Kvalitet i äldreomsorgen. En av talarna var Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad. Dessutom var kvaliteten inom den svenska äldrevården ur ett mångkulturellt perspektiv i fokus. KUI sprider kunskap i hela landet.

Konferensen inleddes med att Clara Lindblom pratade om att det är viktigt att stärka undersköterskornas kompetens. Bland annat presenterade hon oroväckande siffror som visade att hälften av alla undersköterskor idag överväger att byta yrke.– Den här konferensen är en del i att stärka yrkesrollen för all personal inom äldreomsorgen. Deltagarna kommer från olika kommuner och privata utförare över hela landet, och de flesta är enhetschefer eller verksamhetsansvariga där de arbetar, säger Maria Kullberg, affärsområdeschef för företagsutbildningar inom KUI.

– På den här konferensen får de inspiration och information som de tar med sig tillbaka till sina arbetsplatser, och på så vis sprids kunskapen vidare, berättar Maria Kullberg.

Arbetar för mer jämlik vård

Föreläsningen En bra demensvård för alla i ett mångkulturellt samhälle avslutade konferensen. Kristin Frölich och Rozita Torkpoor, läkare respektive sjuksköterska på Migrationsskolan vid minneskliniken vid Skånes universitets sjukhus, var föreläsare. De konstaterade att den svenska demensvården inte är så jämlik. Bland annat saknas anpassade sjukdomsutredningar för äldre personer som är födda utomlands, och har ett annat modersmål än svenska, samt ibland en mycket kort skolgång jämfört med de som är födda i Sverige.
– När man misstänker någon form av demenssjukdom hos en person genomför man ett test. Resultaten av dessa kognitiva tester kan påverkas av kulturella skillnader, säger Rozita Torkpoor.

– Till exempel bygger testerna på att man ska genomföra uppgifterna snabbt och noggrant, men i vissa kulturer går dessa två egenskaper inte alls ihop. Då kan patienten som testas genomföra uppgifterna extra långsamt, för att framstå som mer noggrann. Istället får de då lägre poäng vilket kan bidra till att de blir feldiagnosticerade, berättar hon.

För att lösa problemet har Kristin Frölich och Rozita Torkpoor översatt ett Australiensiskt verktyg för demensutredning som de nu håller på att validera.

– Det är redan validerat på andra språk i flera länder, bland annat Danmark, men för att vi ska kunna använda det i Sverige behöver den svenska översättningen vara validerad, säger Kristin Frölich.

Stort behov av tolkar inom äldreomsorgen

För att ytterligare förbättra omsorgen för utrikesfödda äldre är det viktigt att kommunikationen med brukarna fungerar bra. Därför finns idag ett stort behov av utbildade tolkar. Idag saknar många tolkar rätt utbildning vilket kan leda stora missförstånd i samtalet mellan brukare och personal.

– Även personalen behöver ökade kunskaper om hur samtalet ska gå till för att undvika missuppfattningar som i förlängningen kan leda till att brukare inte får rätt vård. Även detta tog Kristin Frölich och Rozita Torkpoor upp i sin föreläsning där de berättade om hur viktigt det är att personalen får rätt kompetensutveckling, säger Maria Kullberg.

Runt 70 chefer deltog på konferensen som arrangeras av KUI för elfte året i rad.

Artikel från AcadeMedia 24 mars 2017
https://utbildning.academedia.se/2017/03/24/kui-sprider-kunskap-i-hela-landet/