KUI utställare på ViS Vuxenutbildningskonferens 2017

ViS Vuxenutbildningskonferens 3-4 april 2017
”Samarbetet sammanfogar”

Sverige är ett land där klyftorna ökar. ViS Vuxenutbildningskonferens 2017, ”Samarbetet sammanfogar” kommer att lyfta både utmaningar och goda exempel i arbetet med att sammanfoga Sverige. Du kommer att möta både de som formulerar problemen och de som har förslag på praktiska lösningar.

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) deltar som utställare, välkomna!

Årets konferens tar ett helhetsgrepp på problemet med ökande klyftor i Sverige. Långtidsarbetslösheten, trög integration av nyanlända, gymnasieexamen som en ny klassmarkör, ökande löneklyftor och en allt större skillnad mellan vad som upplevs som centrum och periferi i Sverige. Detta är några av de frågor vi avser att lyfta vid konferensen.

Vuxenutbildningen har verktyg och material för att sammanfoga ett delat Sverige, men hur gör vi detta på bästa möjliga sätt? Vi kommer också att visa på goda exempel i arbetet med att sammanfoga Sverige. Du kommer att möta både de som formulerar problemen och de som har förslag på praktiska lösningar. Och som vanligt kommer du att möta engagerade kollegor och få lyssna på inspirerande föreläsare.

Fakta
ViS Vuxenutbildningskonferens 3-4 april 2017
”Samarbetet sammanfogar”
Linköping Konsert & Kongress Konsistoriegatan 7, Linköping