KUI Växjö i nya lokaler från 1 dec 2018

Från och med 1 december 2018 finns KompetensUtvecklingsInstitutet på Videum Science Park i Växjö.

På uppdrag av Växjö kommun erbjuder vi gymnasial yrkesutbildning inom Vård och omsorg samt Barn och fritid.

Vuxenutbildning för dig som vill få kompetens att arbeta som undersköterska inom vård och omsorg eller som barnskötare inom förskola eller elevassistent inom skola och fritidsverksamhet. Utbildningen är även för dig som redan arbetar inom något av dessa områden men saknar behörighet (betyg).