Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Etik och professionellt förhållningssätt 10 yh-poäng

Etik och professionellt förhållningssätt 10 yh-poäng

Omfattning: 10 yh-poäng, 4 veckor, halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Linköping, Västerås
Ansökan: Ansökan ej öppen

Målet med kursen är att ge den studerande kunskap om, färdighet och kompetens att identifiera, reflektera och analysera över etiska dilemman som kan uppstå utifrån perspektiven makt, beroende och självbestämmande i yrkesrollen. Kursen ger den studerande färdighet och kompetens att hantera och planera bemötande av brukaren och anhöriga i problemområden där brukarens rätt till självbestämmande begränsas på ett lösningsfokuserat sätt.

Kursen ger kunskaper i/om:

 • Etiska dilemman som kan uppstå utifrån perspektiven makt, beroende och självbestämmande för brukaren i yrkesrollen
 • Bemötande av anhöriga där etiska dilemman kring brukarens rätt till självbestämmande begränsas

Kursen ger färdigheter att

 • Reflektera över sin egen yrkesroll utifrån etiska dilemman
  Identifiera problemområden där relationen makt och självbestämmande kan komma i konflikt med varandra
 • Hantera bemötande av anhöriga i problemområden där brukarens rätt till självbestämmande begränsas med hänsyn tagen deras perspektiv

Efter kursen får den studerande kompetenser att

 • Reflektera och analysera över etiska dilemman som kan uppstå i yrkesrollen med hänsyn tagen till relationen mellan makt och självbestämmande
 • Planera och leda samtal med brukaren och dess anhöriga i problemområden där brukarens rätt till självbestämmande begränsas med ett lösningsfokuserat förhållningssätt

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

Grundläggande behörighet

Särskilda förkunskaper

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Vård- och omsorgsprogrammet
  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis kurserna Människan socialt och kulturellt och Etik och livsvillkor från Omvårdnadsprogrammet.
  • Medicin 1, 150 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.

Alternativt:

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Barn- och fritidsprogrammet
  • Hälsopedagogik 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

  • Kommunikation 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

  • Pedagogiskt ledarskap 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

 • Yrkeserfarenhet
  Du har minst 2 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid inom relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent, habiliteringsassistent, stödassistent eller liknande.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Antagning

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Studieorter

KompetensUtvecklingsInstitutet Linköping
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping

KompetensUtvecklingsInstitutet Västerås
Slottsgatan 4
722 11 Västerås