Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Klinisk bedömning med fokus på teamarbete, 30 yh-poäng

Klinisk bedömning med fokus på teamarbete, 30 yh-poäng

Omfattning: 30 yh-poäng, 12 veckor, halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Stockholm, Linköping, Uppsala
Ansökan: Ansökan ej öppen

Målet med kursen

Målet med kursen Klinisk bedömning med fokus på teamarbete är att de studerande ska ha specialiserad kunskap om, färdigheter och kompetens för att kunna uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre och vidta lämpliga åtgärder både självständigt och tillsammans med vårdande team. De studerande ska ges djupa kunskaper om och övning i att använda riskbedömningar och arbeta preventivt för att förebygga de särskilda risker som åldrandet och åldrandets sjukdomar medför utifrån personcentrerad vård.

Kursen ska ge de studerande fördjupad kunskap, färdigheter och kompetenser att arbeta efter nationella kvalitetsregister avseende kliniska bedömningar. De studerande får också specialiserad kunskap om bedömningsinstrumentet MEWS, i kursen ingår praktiska övningsmoment och de studerande får färdighet att använda verktyget för kliniska bedömningar.

Efter genomgången kurs ska de studerande, utifrån sin yrkesroll, utveckla sina färdigheter och kompetenser att planera, genomföra, rapportera, dokumentera och utvärdera avancerade omvårdnadsuppgifter utifrån gällande lagstiftning självständigt och i team.

Kursen ger kunskaper om

 • Preventivt arbete
 • Nationella kvalitetsregister
 • Rapportering, dokumentation och utvärdering utifrån gällande lagstiftning Bedömningsinstrumentet MEWS
 • Förändringar av hälsotillstånd hos äldre Riskbedömningar
 • Avancerad medicinsk omvårdnad av äldre och personcentrerad vård i praktiskt omvårdnadsarbete
 • Arbeta i team utifrån personcentrerad vård

Kursen ger färdigheter att

 • Uppmärksamma förändringar i hälsotillstånd hos äldre och vidta åtgärder Göra riskbedömningar och arbeta preventivt i syfte att förebygga de risker som åldrandet och åldrandets sjukdomar medför
 • Arbeta med bedömningsinstrumentet MEWS
 • Följa de rutiner och lagar som finns gällande nationella kvalitetsregister Arbeta evidensbaserat självständigt och i team

Kursen ger kompetenser för att

 • Reflektera och analysera över arbetsmetoder utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv samt kommunicera dessa
 • Planera, genomföra, rapportera, dokumentera och utvärdera avancerade omvårdnadsuppgifter utifrån gällande lagstiftning och etiska principer i syfte att utveckla och leda arbetet framåt

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.


Grundläggande behörighet

Förkunskaper

 • Minst G i kursen Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete från utbildningen Specialistundersköterska multisjuka äldre eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Vård- och omsorgsprogrammet
  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis kurserna Människan socialt och kulturellt och Etik och livsvillkor från Omvårdnadsprogrammet.
  • Medicin 1, 150 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.
  • Psykologi 1, 50p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Psykologi A från Omvårdnadsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
 • Yrkeserfarenhet
  Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska med inriktning äldrevård.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningssystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan
 5. Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig. Läs mer om ansökan

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Studieorter