Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Lagstiftning, organisation och dokumentation 20 yh-poäng

Lagstiftning, organisation och dokumentation 20 yh-poäng

Omfattning: 20 yh-poäng, 8 veckor, halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Linköping, Västerås
Ansökan: Ansökan ej öppen

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om hur samhället valt att organisera området ”funktionsnedsättningar”, om dokumentation och samt vilka lagar man har att förhålla sig till i yrkesrollen. Kursen ger också en historisk tillbakablick för att skapa förståelse för hur verksamhetsfältet har utvecklats både vad det gäller samhälleliga normer och förhållningssätt. Den studerande får också en orientering om FN konventionen, om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen. Kursen ger specialiserade kunskaper om mänskliga rättigheter med koppling till diskrimineringsgrunder samt kunskaper kring arbetsmiljö och den anställdes ansvar.

Kursen ger kunskaper i/om:

 • Lagar och riktlinjer som styr verksamheterna så som kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen, LSS, SoL, LVU, HSL, Lex Sarah och Lex Maria FN- och barnkonventionen, diskrimineringslagen m.fl.
 • Mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder
 • Arbetsmiljö och det egna ansvaret i yrkesrollen
 • Hur verksamhetsfältet har utvecklats både gällande samhälleliga normer och förhållningssätt med en historisk tillbakablick
 • Olika myndigheters uppdrag och roller
 • Att upprätta genomförandeplaner med tydliga mål på ett rättssäkert sätt samt metoder att följa upp dessa
 • I social dokumentation

Kursen ger färdigheter att

 • Tillämpa de lagar och riktlinjer som finns i praktiskt arbete
 • Tillämpa ett förhållningssätt i praktiken med sin grund i FN- och Barnkonventionen utifrån mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder
 • Reflektera över det egna ansvaret och bidra till en god arbetsmiljö
 • Planera och upprätta genomförandeplaner på ett rättssäkert sätt med individfokus och tydliga mål som går att följas upp med ökade krav på social dokumentation

Efter kursen får den studerande kompetenser att

 • Agera professionellt i yrkesrollen med hänsyn tagen till lagar, riktlinjer, FN- och barnkonventionen med fokus på delaktighet, inflytande, självbestämmande, kontinuitet och trygghet
 • Agera professionellt i yrkesrollen med hänsyn tagen till det egna ansvaret, yrkesrollen och arbetsmiljöansvar
 • Ansvara för upprättandet av genomförandeplaner utifrån kvalitetskriterier och på ett rättssäkert sätt med tydliga mål som går att följa upp i samverkan med andra professioner

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

Grundläggande behörighet

Särskilda förkunskaper

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Vård- och omsorgsprogrammet
  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis kurserna Människan socialt och kulturellt och Etik och livsvillkor från Omvårdnadsprogrammet.
  • Medicin 1, 150 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.

Alternativt:

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Barn- och fritidsprogrammet
  • Hälsopedagogik 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

  • Kommunikation 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

  • Pedagogiskt ledarskap 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

 • Yrkeserfarenhet
  Du har minst 2 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid inom relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent, habiliteringsassistent, stödassistent eller liknande.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Ansökan Lagstiftning, organisation och dokumentation, Linköping ››

Antagning

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Studieorter

KompetensUtvecklingsInstitutet Linköping
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping

KompetensUtvecklingsInstitutet Västerås
Slottsgatan 4
722 11 Västerås