Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Lärande och handledning som pedagogiska verktyg, 25 yh-poäng

Denna korta YH-utbildning Lärande och handledning som pedagogiska verktyg vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet av att arbeta som undersköterska inom äldrevården. Utbildningen ger verktyg för att kunna agera professionellt i rollen som handledare i syfte att skapa ett lärande och utvecklande arbetsklimat. Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Lärande och handledning som pedagogiska verktyg, 25 YH-poäng

Omfattning: 25 yh-poäng, halvfart, 11 veckor
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Stockholm, Linköping, Uppsala
Ansökan: Ej öppen

Målet med utbildningen

Målet är att du som genomgått denna korta YH-utbildning Lärande och handledning som pedagogiska verktyg ska få specialiserad kunskap om grupprocesser, metoder för handledning och förståelse för handledarens roll och ansvar. Du får färdighet och kompetens att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda vardagsarbete och komplexa vårdsituationer anpassat efter individ och grupp. Du får även en orientering om teoretiska perspektiv kring handledning och kompetens att handleda utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv.

Utbildningen ger

 • Kunskaper om Metoder för handledning och handledarens roll och ansvar
 • Kunskaper om Grupprocesser
 • Kunskaper om Coachande förhållningssätt
 • Färdigheter i att handleda kollegor pedagogiskt i vardagsarbete och komplexa vård- och omsorgssituationer
 • Kompetens för att reflektera och analysera över gruppens arbetsmetoder utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv i syfte att skapa ett lärande och utvecklande arbetsklimat samt identifiera metoder för att leda arbetet framåt samt kommunicera dessa

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Distans

Utbildningen bedrivs på distans med vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna förläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Datorvana

Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, Läs mer här

Särskilda förkunskaper

Lägst betyg E i följande kurser från  Vård- och omsorgsprogrammet

 • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis kurserna Människan socialt och kulturellt och Etik och livsvillkor från Omvårdnadsprogrammet.
 • Medicin 1, 150 poäng
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.
 • Psykologi 1, 50p
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Psykologi A från Omvårdnadsprogrammet.
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
  Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.

Yrkeserfarenhet
Du har minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska med inriktning äldrevård.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Studieorter