Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Livsstil, hälsofrämjande och mångfald 10 yh-poäng

Livsstil, hälsofrämjande och mångfald 10 yh-poäng

Omfattning: 10 yh-poäng, 4 veckor, halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Linköping, Västerås
Ansökan: Ansökan ej öppen

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserad kunskap, kompetens och färdigheter i att vara ett pedagogiskt stöd utifrån ett salutogent och lösningsinriktat arbetssätt i syfte att skapa delaktighet och möjlighet för brukaren att vara en aktiv person i sitt eget liv. Den studerande får färdighet i att ta hänsyn till människan i samhället utifrån begreppen normkritik, övergrepp, utsatthet självskada, missbruk. Kursen ger också kunskap om kost och motionens betydelse för att främja ett hälsosamt liv och färdighet att applicera kunskapen i mötet med brukaren.

Kursen ger kunskaper i/om:

 • Salutogent förhållningssätt
 • Lösningsinriktat arbetssätt
 • Kostens och motionens betydelse för att främja ett hälsosamt liv
 • KASAM
 • Stöd och metoder för den som vill ändra sin livsstil i samverkan med andra professioner och nätverk

Kursen ger färdigheter att

 • Vara ett pedagogiskt stöd för brukaren med ett salutogent förhållningssätt och ett lösningsinriktat arbetssätt
 • Lägga upp en plan för brukaren tillsammans med andra professioner och nätverk för de som vill förändra sin livsstil
 • Stödja och motivera brukaren i planeringen av aktiviteter och livsstilsval i syfte att främja ett hälsosamt liv och befrämja en god hälsa med ett KASAM-perspektiv (känsla av sammanhang)

Efter kursen får den studerande kompetenser att

 • Genomföra och planera stödjande pedagogiska samtal och aktiviteter för brukaren som vill förändra sitt liv där delaktighet, hälsa och hälsobefrämjande står i fokus
 • Ansvara för att i samarbete med andra professioner och nätverk samverka för att brukaren lyckas med sin livsstilsförändring

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

Grundläggande behörighet

Särskilda förkunskaper

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Vård- och omsorgsprogrammet
  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis kurserna Människan socialt och kulturellt och Etik och livsvillkor från Omvårdnadsprogrammet.
  • Medicin 1, 150 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.

Alternativt:

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Barn- och fritidsprogrammet
  • Hälsopedagogik 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

  • Kommunikation 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

  • Pedagogiskt ledarskap 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

 • Yrkeserfarenhet
  Du har minst 2 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid inom relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent, habiliteringsassistent, stödassistent eller liknande.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Ansökan Livsstil, hälsofrämjande och mångfald, Linköping ››

Antagning

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Studieorter

KompetensUtvecklingsInstitutet Linköping
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping

KompetensUtvecklingsInstitutet Västerås
Slottsgatan 4
722 11 Västerås