Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Palliativ vård, 30 yh-poäng

När andelen äldre befolkning ökar kommer de som är i behov av palliativ öka och det större krav på personalen inom vård och omsorg för att kunna ge patienter i palliativ skede på ett professionellt och kvalitetssäkrat sätt. Yh-utbildningen Palliativ vård vänder sig till dig som arbetar som undersköterska eller motsvarande inom äldreomsorg eller liknande verksamhet inom vård och omsorg.

Palliativ vård, 30 yh-poäng

Omfattning: 30 yh-poäng
Studietakt: 50%
Längd: 12 veckor
Start: 28 september 2020
Studieorter: Linköping, Stockholm, Eskilstuna
Ansökan: Öppet för sen ansökan t.om. 14 september 2020

Till ansökan ›› Gör en intresseanmälan ››

Målet med utbildningen

Yh-utbildningen Palliativ vård ger dig kompetenser för att kunna medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt. Du förväntas efter kursen kunna arbeta enligt det nationella vårdprogrammet samt med palliativa registret för ökad kvalitetssäkring. Du ska även kunna ta ett utökat ansvar i din verksamhet i form av riskbedömningar, omvårdnad och kvalitetsregister både i närtid och framtid.

Yh-utbildningen Palliativ vård ger dig

  • Specialiserad kunskap om den egna yrkesrollen inom palliativ vård och ges insikter i hur det är att vårda och arbeta nära döende personer och deras anhöriga.
  • Avancerad kunskap om och färdighet att arbeta utifrån palliativ vårdfilosofi.
  • Fördjupad kunskap, kompetens och färdighet att använda bedömningsinstrument samt identifiera olika symtom i livets slutskede samt metoder för att lindra dessa.
  • Färdigheter om specifik omvårdnad i olika palliativa skeden.
  • Kunskap om och en orientering i det Nationella Vårdprogrammet för Palliativ vård och färdighet i att använda det svenska palliativregistret.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Yh-utbildningen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Distans

Utbildningen bedrivs på distans med vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Datorvana

Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Behörighet

Grundläggande behörighet

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, Läs mer här

Särskilda förkunskaper

1 år motsvarande 50% som undersköterska eller motsvarande inom äldreomsorg eller liknande verksamhet inom vård och omsorg.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Öppet för sen ansökan t.om. 14 september 2020

Ansökan görs via vårt antagningssystem. När du skickat in din ansökan så granskar vi den och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig. Läs mer om hur du ansöker här 

Till ansökan ››

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Studieorter

KompetensUtvecklingsInstitutet Stockholm

Läs mer om Medborgarplatsen utbildningscenter

KompetensUtvecklingsInstitutet Linköping

Läs mer om Linköping utbildningscenter

KompetensUtvecklingsInstitutet Eskilstuna

Läs mer om Eskilstuna utbildningscenter