Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder 30 yh-poäng

Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder, 30 yh-poäng

Studieperiod: 10 augusti – 30 oktober 2020
Omfattning: 
30 yh-poäng, 12 veckor, halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Linköping, Västerås
Ansökan: Ansökan stängd

Ansökan, Linköping ›› Ansökan, Västerås ››

Målet med kursen

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserade kunskaper om grupprocesser och avancerad kunskap om handledning och lärande utifrån olika teoretiska och pedagogiska perspektiv utifrån objektiva, etiska och juridiska principer. Den studerande ska ha färdighet att använda ett coachande förhållningssätt i handledningssituationer och handleda i vardagsarbete och komplexa situationer anpassat efter individ och grupp i syfte att skapa ett lärande och engagerat arbetsklimat samt implementera, individanpassa och följa upp beslutade arbetssätt.

Kursen ger kunskaper i/om:

 • Hur man implementerar, individanpassar och följer upp beslutade arbetssätt
 • Teoretiska perspektiv på handledning utifrån objektiva, etiska och juridiska principer
 • Grupprocesser
 • Coachande förhållningssätt
 • Metoder för pedagogisk handledning och handledarens roll och ansvar
 • Metoder för att skapa ett utvecklande, lärande och engagerat arbetsklimat
 • Evidensbaserat arbetssätt

Kursen ger färdigheter att

 • Pedagogiskt handleda med ett vägledande arbetssätt med hänsyn tagen till objektiva, etiska och juridiska principer
 • Skapa ett utvecklande, lärande och engagerat arbetsklimat
 • Implementera, individanpassa och följa upp beslutade arbetssätt
 • Omvärldsbevaka och tillvarata evidensbaserad kunskap inom området

Efter kursen får den studerande kompetenser att

 • Reflektera över och analysera gruppens arbetsmetoder utifrån etiska, objektiva och juridiska perspektiv samt kommunicera dessa både till arbetsgrupp och ledning
 • Analysera och planera för hur ett utvecklande, reflekterande och engagerat arbetsklimat skapas
 • Planera och genomföra implementering av individanpassade arbetssätt utifrån brukarens behov samt följa upp dessa med ett kritiskt förhållningssätt

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

Grundläggande behörighet

Särskilda förkunskaper

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Vård- och omsorgsprogrammet
  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis kurserna Människan socialt och kulturellt och Etik och livsvillkor från Omvårdnadsprogrammet.
  • Medicin 1, 150 poäng
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
   Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnads-programmet. Dessa kurser från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.

Alternativt:

 • Lägst betyg E i följande kurser från  Barn- och fritidsprogrammet
  • Hälsopedagogik 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

  • Kommunikation 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

  • Pedagogiskt ledarskap 100 p

Alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar

 • Yrkeserfarenhet
  Du har minst 2 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid inom relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent, habiliteringsassistent, stödassistent eller liknande.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Ansökan Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder, Linköping ›› Ansökan Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder, Västerås ››

Antagning

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Studieorter

KompetensUtvecklingsInstitutet Linköping
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping

KompetensUtvecklingsInstitutet Västerås
Slottsgatan 4
722 11 Västerås