Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention, 30 yh-poäng

Yh-utbildningen Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention vänder sig till dig som har yrkesverksamhet inom relevant inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri, som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande.

Forskning tyder på potentiella effekter på befolkningens psykiska hälsa med anledning av pandemin Covid-19. Psykisk ohälsa riskerar att öka på både kort och lång sikt, många riskerar att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom på grund av situationen som råder i samhället. Personer som redan har en psykisk ohälsa är extra sårbara vid yttre stressfaktorer och riskerar att försämras i sitt tillstånd.

Arbetsgivare ser ett behov av kompetenshöjning hos den omsorgsnära personalen vad gäller kunskap, färdigheter och kompetens att identifiera och hantera brukare och vårdtagare med psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention, 30 yh-poäng

Omfattning: 30 Yhp
Studietakt: 50%
Längd: 12 veckor
Start: 28 september 2020
Studieorter: Linköping, Stockholm, Västerås
Ansökan: Öppet för sen ansökan t.om. 14 september 2020

Till ansökan ›› Gör en intresseanmälan ››

Målet med utbildningen

Yh-utbildningen Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention ger dig spetskompetens inom psykisk ohälsa samt kunskap, färdighet och kompetens att arbeta med suicidprevention vilket medverkar till en kvalitetssäker vård och omsorg.

Yh-utbildningen Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention ger dig

  • Specialiserade kunskaper om risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa/ohälsa samt om korrelationen mellan psykisk hälsa/ohälsa och sociala kontexter.
  • Fördjupad kompetens i att uppmärksamma, förstå, planera, bemöta, dokumentera omsorg och omvårdnad om människor med psykisk ohälsa.
  • Kunskaper om vikten av suicidprevention samt kunna uppmärksamma risker för suicid.
  • Specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.
  • Specialiserade kunskaper i att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt.
  • Utvecklade färdigheter i att tillämpa omsorg och bemötande som gynnar den enskildes återhämtning och tillfrisknande i samverkan med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå.
  • Kompetens att självständigt och tillsammans med kollegor optimera och utveckla omsorg vid psykisk ohälsa och risk för suicid.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Yh-utbildningen Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Distans

Utbildningen bedrivs på distans med vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Datorvana

Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Behörighet

Grundläggande behörighet

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, Läs mer här

Särskilda förkunskaper

Yrkesverksamhet om 1 år motsvarande minst 50 % inom relevant verksamhetsområde (inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri) som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Öppet för sen ansökan t.om. 14 september 2020

Ansökan görs via vårt antagningssystem. När du skickat in din ansökan så granskar vi den och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig. Läs mer om hur du ansöker här 

Till ansökan ››

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.  Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Studieorter

KompetensUtvecklingsInstitutet Stockholm

Läs mer om Medborgarplatsen utbildningscenter

KompetensUtvecklingsInstitutet Linköping

Läs mer om Linköping utbildningscenter

KompetensUtvecklingsInstitutet Västerås

Läs mer om Västerås utbildningscenter

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder yh-utbildningar och på flera orter i Sverige. Här hittar du alla våra yh-utbildningar