Specialistbarnskötare Funktionsvariationer /Språkutveckling, 200 yh-poäng

Specialistbarnskötare med inriktning Funktionsvariationer och Språkutveckling

Är du barnskötare och vill ta nästa steg till en ny yrkesroll? Studera till Specialistundersköterska på KUI Yrkeshögskola. Utbildningen riktar sig till dig som vill bredda och fördjupa dina kunskaper om digitala hjälpmedel, metoder och verktyg inom förskolan.

Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, 2 år
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieort: Stockholm
Studiestart:
Hösten 2020
Ansökningsperiod:
3 februari 2020 – 5 maj 2020, se länk nedan

Skicka in en intresseanmälan ››

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska få specialiserade kunskaper om digitala hjälpmedel, metoder och verktyg inom förskolan. Du får även kunskaper om olika funktionsvariationer, språkinlärning/ språkutveckling samt interkulturellt arbetssätt. Du får kunskaper om läroplanen, lärmiljöer, lekteorier och olika verktyg för undervisande förhållningssätt. En annan viktig del är dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.

Kurser

Obligatoriska kurser

 • Digitalisering och IKT i förskolan 15 yh-poäng
 • Dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete 20 yh-poäng
 • Examensarbete 15 yh-poäng
 • Förskolans Didaktik 25 yh-poäng
 • Handledning och ledarskap 20 yh-poäng
 • Lek och estetiska lärprocesser 15 yh-poäng
 • Lärande i arbetslivet 20 yh-poäng
 • Läroplanen samt lagar och förordningar 15 yh-poäng
 • Skolväsendets organisation och roll 10 yh-poäng

Valbara kurser

 • Funktionsvariationer 25 yh-poäng
 • Fördjupad kunskap funktionsvariationer  20 yh-poäng
 • Interkulturellt förhållningssätt och språkutveckling  25 yh-poäng
 • Språkinlärning och språkutvecklande arbetssätt  20 yh-poäng

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare inom förskolan med specialistkunskap och som handledare för kollegor. Efter genomförd LIA ska den studerande ha utvecklat sin profession genom att i det dagliga arbetet träna och praktiskt utöva pedagogiska arbetssätt i linje med förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med fysisk träff (på plats på studieorten alternativt via videolänk på satellitorten) så samtliga i klassen ska kunna bekanta sig med varandra och sina lärare. Vid introduktionen går vi igenom skolans rutiner, utbildningsplanen, LIA-process, lärplattform, kursernas mål och övergripande utbildningsplanering.

Distans halvfart

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar. Dessa träffar ger den studerande tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Detta ger den studerande en möjlighet till fördjupning och förståelse för hur teorier och forskning kan omsättas till yrkespraxis. Mellan närträffarna kommer du arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Du kommer även, varje vecka, att ha lärarledd tid via Teams.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Lärplattform

De studerande får inför varje kurs en studiehandledning med läsanvisningar, tidsschema för inlämningsuppgifter samt datum för fysiska träffar. En indelning i studiegrupper görs för ökad interaktion, stöd och dialog mellan de studerande. Lärplattformen stöder gruppernas interaktion mellan de fysiska träffarna. Utöver det finns scheman, kursmaterial, litteratur, övningsuppgifter och inspelade föreläsningar läggs i relevanta kursrum. De studerande får via plattformen direkt feedback på uppgifter då utbildaren kan göra anteckningar direkt under varje arbete vilket underlättar kommunikationen mellan de studerande och utbildaren.

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

Yrkesroll

Specialistbarnskötare

Grundläggande behörighet

Särskilda förkunskaper

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Barn- och fritidsprogrammet
  • Pedagogiskt arbete, 200p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p
  • Barns lärande och växande 100p
 • Yrkeserfarenhet
  Minst 1 års sammantagen yrkeserfarenhet om minst 50% från arbete inom förskolan i barngrupp.

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökningsperiod 3 februari 2020 – 5 maj 2020

Ansökan görs via vårt antagningsystem yh-antagning.se

 1. Registrera ett konto i ansökningswebben alt. logga in med dina användaruppgifter om du redan har ett konto på yh-antagning.se
 2. Välj kurs
 3. Ladda upp dina gymnasiebetyg, eventuellt arbetsintyg och övriga dokument som du vill använda för att visa att du är behörig
 4. Skicka in ansökan

Därefter granskar vi din ansökan och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig.

Specialistbarnskötare Funktionsvariationer/Språkutveckling, Stockholm ››

Antagning

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Tänk på att du måste tacka ja till erbjuden plats inom 7 dagar.


Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Studieort

KompetensUtvecklingsInstitutet Stockholm
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm