Specialistundersköterska – Mest sjuka äldre och palliativ vård

Specialistundersköterska – Mest sjuka äldre och palliativ vård

Utbildningen leder till specialistkompetens inom omvårdnad av de mest sjuka äldre och palliativ vård. Utbildningen ger dig kompetens och färdighet att möta det behov av avancerad omvårdnad som finns i dagens äldreomsorg. Utbildningen ger dig också kompetens och färdighet i att handleda kollegor för en kvalitetssäkrad vård och omsorg. Kurs inom IT och dokumentation ingår liksom Lärande i arbetslivet (LIA). Du kommer också genomföra ett individuellt examensarbete. Utbildningen har en studerandeavgift på 40 000 kr. Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN. Du kan även söka merkostnadslån hos CSN.

Utbildningsort: Linköping
Studieform: Distans med fysiska träffar i Linköping
Studietakt: Halvfart
Omfattning: Utbildningen är halvtid och 200 p totalt. (halvtid är 2,5 p/vecka)
Utbildningsstart: 4 september 2017
Sista ansökan är förlängd till 30 sept 2017
Ansökan: www.plusnet.se/education
Infoblad (pdf): Infoblad Specialistundersköterska

Utbildningen vänder sig framför allt till personer som redan idag arbetar i vården, främst inom hemtjänsten. Men även personer utan yrkeserfarenhet är välkomna att söka en utbildningsplats. Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen.

Du blir specialistundersköterska med fokus på omvårdnad av äldre med komplex sjukdomsbild samt palliativ vård, som är vård i livets slutskede. Specialistkompetens som efterfrågas i dagens och morgondagens sjukvård.

Utbildningen ger dig också kompetens och färdighet i att handleda kollegor för en kvalitetssäkrad vård och omsorg. Utbildningen är på halvfart samt på distans, med ett antal fysiska träffar hos KUI i Linköping.

Mål och innehåll

Målet med utbildningen är att du som student ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård och geriatrisk omvårdnad.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om åldrandet och den åldrande människans livsvillkor. Vård och omsorg står inför en omfattande digitalisering och under utbildningen får du fördjupade kunskaper inom It och dokumentation samt specialiserade kunskaper inom geriatrisk omvårdnad och palliativ vård. Du får även kunskap, färdigheter och kompetenser för att handleda och stötta kollegor för en kvalitetssäkrad vård.

Under utbildningen varvas teoretiska studier med övningar och rollspel. Du ges möjlighet att öva i praktisk vardag genom lärande i arbetslivet, sk LIA. Hela utbildningen avslutas med ett individuellt examensarbete.

Upplägg

Du läser utbildningen på distans med ett antal fysiska studieträffar i Linköping. En individuell studieplan upprättas utifrån din bakgrund och dina förkunskaper. Du arbetar i vår webbaserade lärplattform och behöver ha tillgång till Internet. I lärplattformen finns utöver utbildningsmaterial även föreläsningar och forum-diskussioner med andra studerande och kursledare. Du kommer i kontakt med din lärare via vår lärplattform, e-post och telefon.

Kurser

  • Specifik omvårdnad inom geriatrik 40 YH-poäng
  • Gerontologi och åldrandets livsvillkor 20 YH-poäng
  • It och dokumentation 20 YH-poäng
  • Kliniska bedömningar och rollen som handledare 20 YH-poäng
  • Palliativ vård 40 YH-poäng
  • Lärande i arbetslivet (LIA) 40 YH-poäng
  • Examensarbete 20 YH-poäng

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av arbetslivsanknytningen är Lärande i arbete (LIA) som består av 40 poäng och ingår i utbildningen. Vi ansvarar för att du kommer få en LIA-plats men du kan även själv ordna en LIA-plats i dialog med din kursledare.

Syftet med LIA-perioderna är att göra dig väl förberedd för din nya yrkesroll. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden. Efter avslutad utbildning erbjuds många av våra studenter anställning hos de företag där de gjort sin LIA.

Examen

Denna YH-utbildning leder till en officiell yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du når minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

Kostnad och CSN

Utbildningen har en studerandeavgift på 40 000 kr. Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN. Du kan även söka merkostnadslån hos CSN.

Varför studerandeavgift?
Denna Yh-utbildning prioriterades tyvärr inte i den hårda konkurrensen bland yh-utbildningar som beviljades med statsbidrag. Anledningen till detta var att referenserna fanns i begränsat område (Linköping). Utbildningen uppfyller däremot alla krav och erbjuds utan statsbidrag, därför ingår en studerandeavgift. Arbetsgivare kan betala avgiften eller så kan man betala själv och då kan man ta lån från CSN för avgiften. Man kan även söka merkostnadslån hos CSN. Utbildningen är framtagen i nära samverkan med Linköpings kommun som har inrättat särskilda specialistunderskötersketjänster.

Ansökan

Du ansöker via ansökningsformulär via Plusnet

Behörighet till yrkeshögskolan
För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier = gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskilda förkunskaper
Dessutom krävs 1500 poäng godkända kurser från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande (kurserna Medicin 1, Psykologi 1, Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 eller motsvarande). Branschen kräver en mycket god kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt.

Reell kompetens
Om du saknar betyg och intyg som styrker dina kunskaper så kan du åberopa reell kompetens för att anses vara behörig till utbildning. Hör av dig så berättar vi mer om hur du ska gå tillväga.

Kontakta oss

KompetensUtvecklingsInstitutet
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
013-474 20 40
yrkeshogskola@kui.se