Specialistundersköterska Multisjuka äldre

Vård och omsorg står inför nya utmaningar, inte minst inom äldrevården. Vi blir allt äldre och den åldrande människans behov av stöd och hjälp förändras. Multisjuka äldre är en växande patientgrupp som kräver ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande och alltfler vårdas i hemmet. Det ställer högre krav på personalen vilket skapar stor efterfrågan på undersköterskor med specialistkompetens. Allt fler kommuner inrättar särskilda tjänster för specialistundersköterskor.

Utbildningstyp: Yrkeshögskoleutbildning
Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, halvfart, 2 år
Studieorter: Eskilstuna, Uppsala, Linköping
Studieform: Distans med fysiska träffar
Sista ansökningsdag: 2 maj 2018
Utbildningsstart: 20 augusti 2018
Infoblad: YH Specialistundersköterska Multisjuka äldre 2018

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du som studerande ska få fördjupade kunskaper om åldrandet och åldrandets livsvillkor. Du ska också få specialiserade kunskaper inom palliativ vård, geriatrisk omvårdnad, klinisk bedömning, IT och välfärdsteknologi samt rollen som handledare. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som specialistundersköterska inom äldrevård.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är på halvfart och består av 200 yh-poäng vilket innebär att den pågår 80 veckor. Du läser på distans med ett antal fysiska studieträffar i Eskilstuna, Uppsala eller Linköping. Däremellan självständiga studier via lärplattform. Den lärarledda undervisningen består av föreläsningar och praktisk undervisning med övningar/laborationer, handledning, rollspel, gruppuppgifter och redovisningar. Den egna studietiden består av informationssökning, litteraturinläsning samt genomförande av individuella uppgifter och grupparbeten.

Kurser

 • Gerontologi och åldrandets livsvillkor, 20 yh-poäng
 • Klinisk bedömning med fokus på teamarbete, 30 yh-poäng
 • Lärande och handledning som pedagogiska verktyg, 25 yh-poäng
 • Palliativ vård, 25 yh-poäng
 • Specifik omvårdnad vid geriatriska sjukdomar, 50 yh-poäng
 • Välfärdsteknologi och kvalitetsarbete, 20 yh-poäng
 • LIA – Lärande i arbetslivet med fältstudier, 15 yh-poäng
 • Examensarbete, 20 yh-poäng

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare med särskilt ansvarsområde för omvårdnad av multisjuka äldre och palliativt omvårdnasarbete. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

Behörighet

För att söka utbildningen krävs att du har

 • Grundläggande behörighet, läs mer här
 • Lägst betyg E i följande kurser från  Vård- och omsorgsprogrammet
  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
   (alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Människan socialt och kulturellt och Etik och livsvillkor från Omvårdnadsprogrammet.)
  • Medicin 1, 150 poäng
   (alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet från Omvårdnadsprogrammet.)
  • Psykologi 1, 50p
   (alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Psykologi A från Omvårdnadsprogrammet.)
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
   (alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare vård och omsorgsutbildningar. Exempelvis Datakunskap, Arbetsmiljö och säkerhet, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnadsprogrammet motsvarar tillsammans Vård och omsorgsarbete 1 och Vård och omsorgsarbete 2 i Vård och omsorgsprogrammet.)
 • Minst 1 års yrkeserfarenhet med omfattning minst halvtid som undersköterska med inriktning äldrevård.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan öppnar 5 februari 2018. Sista ansökningsdag 2 maj 2018. Klicka på länken nedan för att komma till ansökan.

Ansökan Specialistundersköterska Multisjuka äldre, Linköping ›› Ansökan Specialistundersköterska Multisjuka äldre, Uppsala ›› Ansökan Specialistundersköterska Multisjuka äldre, Eskilstuna ››

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.


Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Adresser till våra studieorter

KompetensUtvecklingsInstitutet Linköping
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping
KompetensUtvecklingsInstitutet Eskilstuna
Gamla Tullgatan 1
632 20 Eskilstuna
KompetensUtvecklingsInstitutet Uppsala
S:t Olofsgatan 9, 2 tr
753 21 Uppsala