Stödpedagog

Det finns ett behov av kompetensökning inom funktionsnedsättningsområdet i Sverige. För att erbjuda stöd, vård och omsorg som kan leva upp till lagarnas intentioner krävs mer kvalificerad arbetskraft. Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Antalet brukare som behöver och beviljas stöd i Sverige fortsätter att öka. Det finns ett stort behov av stödpedagoger och allt fler kommuner inför titeln stödpedagogi sina verksamheter.

Utbildningstyp: Yrkeshögskoleutbildning
Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, halvfart, 2 år
Studieorter: Linköping, Västerås
Studieform: Distans med fysiska träffar
Sista ansökningsdag: 2 maj 2018
Utbildningsstart: 20 augusti 2018
Infoblad: Stödpedagog 2018

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du ska också få specialiserade kunskaper om etik och professionellt förhållningssätt, salutogent och lösningsinriktat arbetssätt, individuellt bemötande, anpassa stöd och bemötande, kvalitetsarbete, pedagogisk handledning och digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Stödpedagog inom funktionsnedsättningsområdet.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är på halvfart och består av 200 yh-poäng vilket innebär att den pågår 80 veckor. Du läser på distans med ett antal fysiska studieträffar i Eskilstuna, Uppsala eller Linköping. Däremellan självständiga studier via lärplattform. Den lärarledda undervisningen består av föreläsningar och praktisk undervisning med övningar/laborationer, handledning, rollspel, gruppuppgifter och redovisningar. Den egna studietiden består av informationssökning, litteraturinläsning samt genomförande av individuella uppgifter och grupparbeten.

Kurser

 • Fördjupad kunskap om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen, 40
 • Etik och professionellt förhållningssätt, 10
 • Välfärdsteknologi (IKT), 20
 • Livsstil, hälsofrämjande och mångfald – utifrån ett salutogent och lösningsinriktat arbetssätt, 10
 • Lagstiftning, organisation och dokumentation, 20
 • Kvalitetsarbete, kvalitetsutveckling och evidensbaserat arbete, 10
 • Kommunikation, individuellt bemötande och förhållningssätt, 10
 • Pedagogisk handledning, pedagogiska arbetssätt och metoder, 30
 • Utveckling i ett livsperspektiv, 10
 • LIA – Lärande i arbetslivet, 20
 • Examensarbete, 20

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Webbaserad utbildning

Eftersom utbildningen sker på distans och till största delen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator (med inbyggd eller separat webbkamera) och headset eller hörlurar med mikrofon samt bredbandsuppkoppling.

LIA ger dig praktiska erfarenheter

En del av lärandet sker i samband med utbildningens LIA-kurs (lärande i arbete). Syftet med kursen är att du ska få kunskap, färdigheter och kompetenser för att fungera som medarbetare inom funktionsnedsättningsområdet och som handledare för närstående samt kollegor inom området. LIA ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Examen

Efter avslutad utbildning får du en Yrkeshögskoleexamen under förutsättning att du uppnår minst betyget godkänt i alla kurser som ingår i utbildningen.

Behörighet

För att söka utbildningen krävs att du har

 • Grundläggande behörighet, läs mer här
 • Lägst betyg E i följande kurser från Barn och fritidsprogrammet
  • Hälsopedagogik 100 p
  • Kommunikation 100 p
  • Pedagogiskt ledarskap 100 p
   (alternativt betyg G/3 i motsvarande kurser från tidigare barn och fritidsutbildningar. Motsvarande kurser kan exempelvis vara Hälsopedagogik 50 p, Kommunikation 50 p samt Pedagogiskt ledarskap 100 p från GY 2000:01)

eller

 • Lägst betyg E i följande kurser från Vård och omsorgsprogrammet
  • Etik och människans livsvillkor
  • Medicin 1
  • Vård och omsorgsarbete 1
  • Vård och omsorgsarbete 2
   (alternativt betyg G/3 i motsvarande äldre gymnasiekurser. Exempel på motsvarande kurser är Människan socialt och kulturellt, Etik och livsvillkor, Medicinsk grundkurs och Arbetsmiljö och säkerhet, Datakunskap, Vård och omsorgsarbete, Social omsorg och Omvårdnad från Omvårdnadsprogrammet Gy 2000:15.)
 • Minst 2 års (24 månader) dokumenterad yrkeserfarenhet om minst 50% inom relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent, habiliteringsassistent, stödassistent eller liknande.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via reell kompetens. Då tar vi hänsyn till andra utbildningar och yrkeserfarenhet.

Studiebidrag

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Ansökan öppnar 5 februari 2018. Sista ansökningsdag 2 maj 2018. Klicka på länken nedan för att komma till ansökan.

Stödpedagog, Linköping ›› Stödpedagog, Västerås››

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.


Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Adresser till våra studieorter

KompetensUtvecklingsInstitutet Linköping
Tanneforsgatan 8
582 24 Linköping

KompetensUtvecklingsInstitutet Västerås
Munkgatan 18
722 12 Västerås