Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg, 50 yh-poäng

Välfärdsteknik inom vård och omsorg, 50 yh-poäng

– välj inriktning Äldreomsorg eller Funktionshinderområdet

Vård och omsorg blir allt mer digitaliserad och därmed ökar även behovet av kompetensutveckling av personal i Välfärdsteknik i vård och omsorg för att bedriva en kvalitetssäker vård och omsorg framöver. Ny teknik möjliggör nya arbetssätt samt utveckling av kvaliteten inom vård och omsorg samt ger bättre förutsättningar att använda resurserna mest effektivt.

Till hösten 2020 startar vi två utbildningar – en med inriktning Äldreomsorg och en med inriktning Funktionshinderområdet.

Omfattning: 50 yh-poäng
Studietakt: 50% (halvfart)
Utbildningstid: 14 sep 2020 – 31 jan 2021
Studieorter: Linköping (äldreomsorg),  Eskilstuna (funktionshinderområdet)
Ansökan: 22 juni – 17 aug 2020
Ladda ned pdf: Valfardsteknik-i-vard-och-omsorg-2020_webb

Målet med utbildningen

Denna utbildning ger dig kompetenser för att kunna förhålla dig till välfärdsteknik inom vård och omsorg, utvärdera nya arbetssätt med välfärdsteknik i vård- och omsorgssituationer samt kunna välja lämpliga verktyg utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Distans

Utbildningen bedrivs på distans med vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna förläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Datorvana

Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Kurser

  • Samspel människa, etik och samhälle ur ett välfärdstekniskt perspektiv 10 yh-poäng
  • Välfärdsteknik inom vård och omsorg 40 yh-poäng

5 yh-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier

Behörighet

För att söka utbildningen krävs att du har Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier 1 år motsvarande 50% som undersköterska eller relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande.

Studiebidrag

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan öppen 22 juni – 17 augusti 2020

Till ansökan Välfärdsteknik - inriktning Funktionshinderområdet, Eskilstuna ›› Till ansökan Välfärdsteknik - inriktning äldreomsorg, Linköping ››

Urval

Urval kommer ske vid fler behöriga sökande än det finns studieplatser. Urvalsgrunden är relevant yrkeserfarenhet – ju längre yrkeserfarenhet ju mer meriterande.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se