Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner, 25 yh-poäng

Forskning visar att det finns stora brister gällande både kunskap och rutiner kopplat till vårdhygien och smittspridning. Genom kontinuerlig utbildning av personal kan smittspridning och risk för vårdrelaterade infektioner minska. Yh-utbildningen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner vänder sig till dig som arbetar som undersköterska och dig som arbetar inom LSS så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande. Du läser på distans och halvfart så att du kan kombinera arbete med studier. Välkommen med din ansökan!

Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner, 25 yh-poäng

Omfattning: 25 yh-poäng
Studietakt: 50%
Längd: 10 veckor
Start: 12 oktober 2020
Studieorter: Linköping, Stockholm, Eskilstuna
Ansökan: Öppet för sen ansökan t.om. 30 september 2020

Till ansökan ›› Gör en intresseanmälan ››

Målet med utbildningen

Yh-utbildningen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner ger kompetens för att du ska kunna ta ett utökat ansvar i din verksamhet i form av att avlasta chef, handleda kollegor och tillse att uppsatta rutiner följs samt bidra till att minska riskerna för smittspridning och därmed minska onödigt lidande för den enskilde.

Yh-utbildningen Vårdhygien och vårdrelaterade infektioner ger dig

  • Fördjupade kunskaper i smitta och smittspridning samt färdigheter i att minska smittspridning inom vård och omsorg
  • Kompetens att handleda sina kollegor i att förebygga samt minska smittspridningen i vård och omsorgssituationer
  • Fördjupande kunskaper vad vårdrelaterade infektioner innebär samt kompetens att förebygga dessa med hänsyn tagen till den enskildes integritet
  • Kunskap om föreskrifter inom vårdhygien samt färdighet att praktiskt omsätta dessa i verksamheten.
  • Fördjupade kunskaper om smittskyddsarbete i extraordinära situationer såsom pandemi/epidemi, smittrisker i arbetsmiljön samt smittförebyggande åtgärder för särskilt utsatta grupper i vård och omsorg.

Utbildningens upplägg

Inledande träff

Utbildningen inleds med en introduktion där vi går igenom utbildningens mål samt övergripande utbildningsplanering. Vi går även igenom skolans rutiner, lärplattform och onlinemötesplattform som blir de huvudsakliga verktygen under studierna.

Distans

Utbildningen bedrivs på distans med vissa schemalagda webbaserade träffar där den studerande ges tillfälle att omsätta kunskaper i nya sammanhang, att koppla samman teori och praktik samt att reflektera i grupp. Upplägget är anpassat för att underlätta för yrkesverksamma att kunna delta i undervisningen.

Lärare

KUI har anställda lärare som ansvarar för den övergripande undervisningen, utöver det har vi inbjudna föreläsare från arbetsliv och forskning som bidrar med kunskap och fördjupning utifrån sitt område.

Datorvana

Eftersom den största delen av utbildningen är webbaserad krävs datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Behörighet

Grundläggande behörighet

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, Läs mer här

Särskilda förkunskaper

1 år motsvarande 50% som undersköterska eller relevant yrkesområde (LSS) så som skötare, elevassistent habiliteringsassistent eller liknande.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad via CSN.

Ansökan

Till ansökan ››

Ansökan görs via vårt antagningssystem. När du skickat in din ansökan så granskar vi den och behöver du komplettera något så kontaktar vi dig. Läs mer om hur du ansöker här 

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser kommer ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.  Urvalsgrund är yrkeserfarenhet 1 år omfattning 50% motsvarar 1 urvalspoäng. 1 år omfattning 100% motsvarar 2 poäng.

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se

Studieorter

KompetensUtvecklingsInstitutet Stockholm

Läs mer om Medborgarplatsen utbildningscenter

KompetensUtvecklingsInstitutet Linköping

Läs mer om Linköping utbildningscenter

KompetensUtvecklingsInstitutet Eskilstuna

Läs mer om Eskilstuna utbildningscenter

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder yh-utbildningar och på flera orter i Sverige. Här hittar du alla våra yh-utbildningar