Kungsgårdens omvårdnadsboende – Våld vid demenssjukdom

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kungsgårdens omvårdnadsboende att genomföra utbildningen Våld vid demenssjukdom för personalen på boendet.

Utbildning i våld vid demenssjukdom omfattar en hel dags utbildning. Hel utbildningsdag innebär mellan klockan 09.00-16.00.

Utbildningen tar bland annat upp:
• Hur kan man läsa av de osagda orden i kommunikationen med anhöriga?
• Rutiner och hantering av situationer med hot och våld
• Vad kan orsaka konflikter? Hur kan personalen hjälpa de anhöriga?
• Hur kan man hantera olika konfliktsituationer beroende på olika demens diagnoser?

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››