Kursbokning

Lågaffektivt bemötande inom förskola och fritidsverksamhet

22 okt i KUI Medborgarplatsen
Ordinarie pris: 1150 kr/person. Kvällsfika ingår. Moms tillkommer.