Kursbokning

Lågaffektivt bemötande inom förskola och fritidsverksamhet

29 mar i KUI Medborgarplatsen
Ordinarie pris: 1150 kr/person. Kvällsfika ingår. Moms tillkommer.