Lågaffektivt bemötande – Norrtälje kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tiohundraförvaltningen i Norrtälje kommun att genomföra utbildningen Lågaffektivt bemötande, för skötare som jobbar inom socialpsykiatrins boende inom TioHundra.

Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs digitalt via teams eller i uppdragsgivarens lokal i Norrtälje enligt rekommendationer och riktlinjer. Utbildningen fokuserar bland annat på:

 • Lågaffektivt bemötande
 • Struktur – att ge förutsägbarhet
 • Att skapa ordning i kaos
 • Kommunikation – att förstå och bli förstådd
 • Att förstå och tolka den boendes perspektiv
 • Förhållningssätt och bemötandemodeller
 • Inlärningsteori
 • TBA – Tillämpad beteendeanalys för att förstå och förändra beteenden
 • PBS – Positive Behavior Support
 • Arbetsgruppen – enas om gemensam problemformulering och skapa gemensamma mål
 • Autentiska fallbeskrivningar

Arbetsformen för denna utbildning är teori blandat med samtal och reflekterande moment.

Läs mer om liknande koncept