Lärare på KUI har både yrkes- och pedagogisk kompetens.

Möt lärare på KUI berättar om hur de arbetar med vuxenutbildning och vad de tycker är viktigt i sin yrkesroll.

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) har sedan starten 1999 helt fokuserat sin utveckling och kompetens på några av samhällets viktigaste områden – vård och omsorg, förskola och fritidsverksamhet samt friskvård och hälsa.

Våra chefer, rektorer och lärare har gedigen yrkeskompetens inom våra utbildningsområden. Vi har behöriga och legitimerade lärare med spetskompetens som exempelvis socionom, fritidspedagog, förskollärare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska med specialistkompetens, socialpedagog, tandsköterska, idrottslärare.

Vår långa erfarenhet och gemensamma yrkeskompetens har gjort att vi blivit specialister. Vi har en expertis som gör oss till ett av landets ledande utbildningsföretag inom våra fokusområden.