Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning för vuxna

Inom vuxenutbildningen är det möjligt att som alternativ utbildningsväg gå en utbildning på en arbetsplats. Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde.

En lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats istället för i skolbänken. En stor del av utbildningen sker på en arbetsplats, där du har hjälp av en handledare. Lärlingsutbildning är en utmärkt studieform för dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete.

Målet är att du ska få ett jobb när du är färdig med utbildningen.

Lärlingsutbildning går till så här

Inledande orienteringskurs
Lärlingsutbildningen inleds med en 2 veckor orienteringskurs som består av introduktion, studieplanering, ämnesgenomgångar, fastställande av praktikplats/handledare samt eventuellt introduktion i yrkessvenska.

Lärlingsplats 4 dagar/vecka
Varje vecka tillbringar du fyra dagar på din lärlingsplats. Där har du en yrkesverksam handledare som garanterar att alla viktiga moment lärs ut på ett pedagogiskt och yrkesmässigt sätt, så att du får den kunskap som är nödvändig för yrkeslivet. Alla handledare erbjuds att gå vår handledarutbildning för att de ska vara införstådda med vad som förväntas av dem.

Lärarledd undervisning 1 dag/vecka
Varje vecka tillbringar du en dag med teoretisk undervisning på Västerås UtbildningsCenter.

3-partssamtal
För uppföljning av ditt lärande träffas du, din lärare och din handledare en gång per månad för 3-partssamtal.

Urval av lärlingsutbildningar hos KUI

Hitta din utbildning ››

Ansökan

Du ansöker till lärlingsutbildning via din hemkommun där du är folkbokförd.

Elev berättar

Elev berättar om KUI lärlingsutbildning ››