7 vägar till drama : grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare

Författare: Kari Mjaaland Heggestad
Språk: Svenska
Utgiven: 2014-07
ISBN: 9789144091495 Förlag:
Studentlitteratur AB
Upplaga: 1
Antal sidor: 255 Vikt: 558 gram

Grundbok i dramapedagogik för lärare i förskola och skola

Barn går spontant in i den dramatiska leken – och använder sin naturliga förmåga till teater i den fiktiva värld som de skapar. Denna fascinerande aspekt av barns lek, tillsammans med kunskapen om teaterns många uttrycksformer, bildar en viktig utgångspunkt i drama­pedagogiken.

I den här boken visar författaren hur drama kan användas på olika nivåer och i olika sammanhang. Läsaren ges också konkreta redskap som kan användas i dramaarbete med barn.

7 vägar till drama kombinerar praktik och teori. Den vänder sig till blivande förskollärare, grundskolelärare, kulturskolor och andra som intresserar sig för ämnet.

7 vägar till drama : grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare
av Kari Mjaaland Heggestad

Kurs:

Dramapedagogik