Akutsjukvård

Författare: Anna-Lena Stenlund
Språk: Svenska
Utgiven: 2016-01
ISBN: 9789140690470
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Vikt: 650 gram

Akutsjukvård är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Akutsjukvård innehåller tolv teman

 1. Introduktion till akutsjukvård
 2. Observationer och tekniska omvårdnadsuppgifter
 3. Smärta och smärtbehandling
 4. Etik och prioriteringar
 5. Olycksfall och rörelseorganens sjukdomar
 6. Andningsorganens sjukdomar
 7. Cirkulationsorganens sjukdomar
 8. Nervsystemets sjukdomar
 9. Infektionssjukdomar
 10. Urinorganens och endokrina organens sjukdomar
 11. Matsmältningsorganens sjukdomar
 12. Före, under och efter operation

I Akutsjukvård får eleverna lära sig vilka omvårdnadsåtgärder som krävs vid vanligt förekommande akuta sjukdomar, olika smärttillstånd samt förberedelser inför operation. Akutsjukvård tar även upp frågor av etisk karaktär som kan uppstå i en akut situation och hur patienter och anhöriga kan reagera vid kris.
Akutsjukvård håller sig nära kursens centrala innehåll. Texter blandas med fallbeskrivningar samt instuderingsfrågor till varje kapitel som uppmuntrar eleverna till att reflektera och sätta sig in i olika situationer.

Akutsjukvård tar upp frågor som:
• Vilka sjukdomstillstånd kan man möta inom akutsjukvård?
• Vilka är undersköterskans viktigaste uppgifter?
• Hur uppmärksammas symtom och förändringar?
• Hur observeras vitala funktioner?

Akutsjukvård
av Anna-Lena Stenlund

Kurs:

Akutsjukvård