Akutsjukvård

Författare: Johan Strömberg
Förlag: Sanoma Utbildning
Häftad (flexband)
Språk: Svenska
Antal sidor: 312
Utg.datum: 2012-11-30
Dimensioner: 245 x 175 x 20 mm
Vikt: 630 g
ISBN: 9789152315200

Akutsjukvård beskriver orsak, symtom, diagnos och behandling vid akuta sjukdomstillstånd samt arbetsuppgifter för vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler och andra vård- och omsorgsinstitutioner. Ingående kunskaper om kroppens vätskebalans, vård och omsorg vid bränn- och köldskador samt kunskaper om smärta och smärtlindring beskrivs också. Att snabbt kunna identifiera och åtgärda akuta sjukdomstillstånd och skador samt bedöma förändringar i patientens hälsotillstånd är ett genomgående tema i boken.

Berättelser, studieuppgifter och tips på webbadresser ger eleven möjlighet att värdera, fördjupa och granska ny kunskap inom akutsjukvård.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Akutsjukvård
av Johan Strömberg

Kurs:

Akutsjukvård