Äldres hälsa och livskvalitet

Författare: Margareta Skog
Författare: Margareta Grafström
Förlag: Sanoma Utbildning
Häftad (flexband)
Språk: Svenska
Antal sidor: 376
Utg.datum: 2013-11-14
Dimensioner: 250 x 175 x 15 mm
Vikt: 750 g
ISBN: 9789152315217

Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik.
Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet samt homo-, bi- och transsexualitet. Omsorg om äldre personer med utvecklingsstörning blir belyst i ett kapitel.
Del 2 innehåller kunskaper om geriatriska sjukdomar, deras behandling och rehabilitering. Kapitlet om psykisk hälsa och ohälsa tar upp vikten av aktivitet och socialt umgänge för att bevara den psykiska hälsan. Den palliativa vården beskrivs utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar.

Varje kapitel avslutas med studieuppgifter och referenser. professor emerita i vårdvetenskap.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Äldres hälsa och livskvalitet
av Margareta Skog och Margareta Grafström

Kurs:

Äldres hälsa och livskvalitet (APL)