Dramabok

Författare: Kent Hägglund, Kirsten Fredin
Språk: Svenska Utgiven: 2011-02
ISBN: 9789147099955
Förlag:
Liber
Upplaga: 3
Antal sidor: 157 Vikt: 218 gram

Boken Dramabok ger dig inspiration till att använda drama i ditt pedagogiska arbete med barn. Du får veta hur du blir en bättre ledare, väljer och genomför dramaövningar samt integrerar drama i den vardagliga verksamheten i barngruppen.

Boken innehåller 77 övningar samt tips om hur du kan anpassa dem till olika grupper. Kapitlen om kunskapsteori, lekteori och dramas historia ger en teoretisk bakgrund till dramaboken.

I denna tredje uppdaterade upplaga har författarna bland annat bytt ut och lagt till övningar och litteraturtips.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Dramabok
av Kent hägglund, Kristen Fredin

Kurs:

Dramapedagogik