En vinnande Väg – Idrottspsykologi för gymnasiet (SISU)

Författare: Anna Lohmann, Charlotte Wennberg, Sofia Bunke
Språk: Svenska
Utgiven: 2013-04
ISBN: 9789186323714
Förlag: SISU Idrottsböcker
Antal sidor: 152

En ökad medvetenhet är källan till utveckling och en vinnande väg.

Det här är en bok för den idrottsintresserade gymnasieeleven som läser ämnet idrottspsykologi. Ämnet ges inom ramen för Psykologi 2B och boken är målgruppsanpassad med flera fallbeskrivningar, reflektions- och diskussionsfrågor. Oavsett elevernas idrottsliga nivå fördjupas kunskaperna och därmed också deras medvetenhet och självkännedom om ämnet, vilket de har nytta av både på och utanför idrottsplanen.
Idrottspsykologiska användningsområden och tekniker

Boken har en vetenskaplig grund och flera centrala teorier, perspektiv och modeller presenteras på ett lättillgängligt sätt. Den första delen handlar om idrottspsykologiska användningsområden och riktar in sig på motivation, självförtroende, koncentration, grupper och ledarskap samt karriärutveckling. I bokens andra del presenteras idrottspsykologiska tekniker i form av målsättning, inre samtal, mental simulering och spänningsreglering.

Författare med lång erfarenhet
Författare är Sofia Bunke, Anna Lohmann och Charlotte Wenberg. Sofia är universitetslektor i idrottspsykologi vid Lunds universitet med 12 års erfarenhet av undervisning på gymnasiet i ämnet idrottspsykologi. Anna och Charlotte är båda gymnasielärare i idrottspsykologi sedan flera år tillbaka i Lund.

Till boken hör också en lärarhandledning som ger förslag på övningar och provupplägg

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

En vinnande Väg – Idrottspsykologi för gymnasiet (SISU)
av Sofia Bunke, Anna Lohman, Charlotte Wennberg

Kurs:

Mental träning