Entreprenörskap – skapa din arena

Författare: Harriet Karlsson, Ingrid Sörlin Kristoffersson, Inger Sandås
Förlag: Liber
Häftad
Språk: Svenska
Serie: Entreprenörskap – skapa din arena
Antal sidor: 224
Utg.datum: 2011-08-24
Upplaga: 1
Dimensioner: 240 x 170 x 10 mm
Vikt: 420 g
ISBN: 9789147100286

Entreprenörskap – skapa din arena är ett komplett läromedelspaket anpassat för kursen Entreprenörskap som består av faktabok och e-läromedel som tillsammans stödjer hela inlärningsprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Med inspirerande och verkliga exempel från unga entreprenörer får eleven en god grund i vad entreprenörskap innebär och får träna på att arbeta i projekt.

Boken handlar om att förverkliga idéer och driva projekt framåt och läromedelspaketet tar bland annat upp:
– begreppet entreprenörskap
– hur en projektidé formuleras
– hur man driver ett projekt
– projektorganisation
– ledarskap
– projektekonomi
– projektutvärdering.

Boken innehåller förutom faktatexter och intervjuer även övningar anpassade för lektionsarbete och boken kan användas fristående utan e-läromedlet.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Entreprenörskap – skapa din arena
av Harriet Karlsson, Ingrid Sörlin Kristoffersson, Inger Sandås

Kurs:

Entreprenörskap (APL)