Etik och människans livsvillkor Andra upplagan

Författare: Katri Cronlund
Språk: Svenska
Utgiven: 2017-05
ISBN: 9789152333983
Förlag: Sanoma Utbildning
Upplaga: 2
Antal sidor: 260
Vikt: 585 gram

Etik och människans livsvillkor som nu finns i en andraupplaga ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Begreppet mångfald ur flera aspekter har lyfts fram i den nya upplagan. Att möta, kommunicera och samarbeta med människor är några av de viktigaste utgångspunkterna inom vård och omsorg. Etik och människosyn har en central roll inom yrkesområdet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och innehåller också ett utökat avsnitt med övningsuppgifter. De centrala orden och begreppen lyfts fram i texten och förklaras i en ord- och begreppslista längst bak i boken.

Ur innehållet:
Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster, Kulturens betydelse för människors värderingar, Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete och värdekonflikter kopplade till dessa, Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.

Avsedd för:
Vård- och omsorgsprogrammet, kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal samt Yrkeshögskolan.

Etik och människans livsvillkor Andra upplagan
av Katri Cronlund

Kurs:

Etik och människans livsvillkor