Etnicitet och kulturmöten

Författare: Tove Phillips
Språk: Svenska
Utgiven: 2014-07
ISBN: 9789140678324
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Upplaga: 1
Vikt: 474 gram

Etnicitet och kulturmöten är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Etnicitet och kulturmöten innehåller fem teman:
Kulturbegrepp
Kulturmöten i Sverige
Migration
Migrationspolitik
Den mångkulturella debatten

Etnicitet och kulturmöten är ett modernt läromedel som tar upp kursens centrala innehåll: olika etniciteter och kulturer i Sverige och andra delar av världen, migration och dess påverkan samt kultur- och migrationsdebatten i det mångkulturella samhället.
Etnicitet och kulturmöten besvarar frågor som: Vad är svensk kultur? Vilka kulturkrockar uppstår i dagens svenska samhälle? Varför migrerar människor? Hur arbetar man politiskt för att främja integrationen mellan olika kulturgrupper?

Etnicitet och kulturmöten i korthet:
• består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb
• är ett modernt läromedel som tar upp kursens centrala innehåll

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Etnicitet och kulturmöten
av

Kurs:

Etnicitet och kulturmöten