Forum Samhällskunskap 1

Författare: Krister Brolin, Lars Nohagen
Språk: Svenska
Utgiven: 2016-06
ISBN: 9789152333433
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 424

I nya Forum 1 möter du ett nytt och uppdaterat innehåll samtidigt som den uppskattade och flexibla strukturen finns kvar. De fyra ämnesområden som Forum cirkulerar kring är kultur, ekonomi, politik samt påverkan och medier. Navet är vetenskapligt tänkande. Vi människor lever i många sfärer samtidigt. Vi umgås, bryr oss om andra, har drömmar, vill påverka, samtidigt som vi både konsumerar och producerar. Samhällskunskapsämnet ska dig att förstå hur allt detta hänger ihop. Att greppa sammanhang och att kunna vända och vrida på samhällsfrågor för att se dem ur olika perspektiv är viktigt både för oss som individer och för våra gemensamma samhällen.

Läromedlet är indelat i fyra block: Kultur, Ekonomi, Politik samt Påverkan och medier. Varje block innehåller i sin tur fyra kapitel. Det första kapitlet ger grunderna inom kunskapsområdet och viktig terminologi, det andra kapitlet utgår från individen, det tredje handlar om hur det förhåller sig i Sverige och det avslutande kapitlet i varje block lyfter centrala, globala frågor. Forums vetenskapsdel består av två kapitel.

Forum Samhällskunskap 1
av Krister Brolin, Lars Nohagen

Kurs:

Samhällskunskap 1a1