Fritids- och friskvårdsverksamhet

Vad innebär en meningsfull fritid för dig? Många skulle svara att fritiden används till idrottsutövande, att umgås med vänner, läsa en bok, arbeta i trädgården eller helt enkelt sitta i soffan och titta på tv.

Boken Fritid- och friskvårdsverksamheter ger dig kunskap om faktorer som påverkar vår fritid och förbereder dig för att arbeta inom fritids- och friskvårdssektorn.

Boken är framtagen till gymnasiekursen Fritids- och friskvårdsverksamheter och är uppdelad i fem delar och inleds med en översikt av hur fritidsområdet ser ut nationellt för att sedan behandla verksamhetsnivå, gruppnivå och slutligen individnivå. Varje kapitel innehåller uppgifter som uppmuntrar till reflektion och diskussion. Utöver detta finns i slutet av boken uppgifter som kan användas som underlag för fältstudier. Uppgifterna är skrivna så att en naturlig utveckling uppmuntras. Först riktar sig uppgifterna mot observationer för att avslutningsvis uppmuntra till mer ansvarstagande. För att underlätta inläsningen finns marginalord utsatta vid texten samt sammanfattningar som avslutar varje del.

Författaren Stefan Lindström är gymnasielärare med inriktning mot hälsa. Han undervisar på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet på komvux.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Fritids- och friskvårdsverksamhet
av Stefan Lindström

Kurs:

Fritids- och friskvårdsverksamheter