Fritids- och idrottskunskap

Författare: Tove Phillips
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2011
Upplaga: 1
ISBN: 9789140675743
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Antal sidor: 224

Fritids- och idrottskunskap är skriven för gymnasiekursen med samma namn. Den går igenom allt ifrån fritidens betydelse till idrottssektorns organisation och utveckling.

Boken har tydlig koppling till kursplanen, med ett kapitel för varje punkt i det centrala innehållet. Boken innehåller också fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor.

Författare är Tove Phillips, lärare på Barn- och fritidsprogrammet, läromedelsförfattare och skribent.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Fritids- och idrottskunskap
av Tove Phillips

Kurs:

Fritids- och idrottskunskap