Hälsopedagogik – andra upplagan

Hälsopedagogik – andra upplagan
Anna-Karin Axelsson
Sanoma Utbildning, 2016-08-20
ISBN: 9789152331170
Upplaga: 2
Antal sidor: 264

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv – historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö. Genom att självständigt och i samarbete med andra planera, genomföra, utvärdera och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter utvecklar eleven kunskaper om ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Att diskutera egna och andras värderingar och attityder samt att kritiskt granska olika källors tillförlitlighet är en viktig del av innehållet.

I varje kapitel finns fallbeskrivningar och övningar som ger tips och råd hur lärare och elever kan arbeta utifrån ett hälsopedagogiskt förhållningssätt. Varje kapitel avslutas med studieuppgifter av olika slag.

Ur innehållet:
Prevention, Promotion, Salutogent förhållningssätt, Barns och ungas hälsa, Vuxnas hälsa, Äldres hälsa, Hälsodiplomering, Friskvårdsaktiviteter, Coping, Kommunikation, Interaktion.

Boken (upplaga 1) finns inläst och kan kostnadsfritt laddas ned från Sanoma Utbildning. Lyssna MP3-filer ››

Hälsopedagogik – andra upplagan
av Anna-Karin Axelsson

Kurs:

Friskvård och hälsa, Hälsopedagogik