Internationellt arbete

Författare: Eva Björklund, Petra Björklund
Språk: Svenska
Utgiven: 2015-02
ISBN: 9789152324295
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 304
Vikt: 619 gram
Lyssna på boken ››


Internationellt arbete skildrar svårigheterna, men också möjligheterna med att ge vård och omsorg i länder där kanske de materiella resurserna, de hygieniska förutsättningarna och de normer och värderingar som råder är väsensskilda från det man är van vid. Internationellt arbete ger en överblick över olika internationella bestämmelser som reglerar biståndsarbete och fördelningen av resurser och olika insatser.

Det dagliga vård- och omsorgsarbetet färgas också av det aktuella landets politiska, religiösa, ekonomiska och sociala system. För att tydliggöra det komplexa och utmanande i att möta och verka i en främmande kultur, innehåller boken reseberättelser från studerande och redan yrkesverksamma där vi får ta del av deras reflektioner, lärdomar och insikter.

Ur innehållet:
Världen idag, Vård- och omsorgsstrukturer i olika delar av världen, Kulturens påverkan och det egna förhållningssättet, Etik, normer och värderingar, Sociala aspekter och genusaspekter, Internationella överenskommelser, Biståndsarbete och biståndsorganisationer.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Internationellt arbete
av Eva Björklund, Petra Björklund

Kurs:

Internationellt arbete