It i vård och omsorg

Förlag: Liber
Författare: Rune Johansson, Lars Skärgren
Antal sidor: 176
Utg.datum: 2014-05-15
Dimensioner: 242 x 155 x 20 mm
ISBN: 9789147108268

Det som idag kallas eHälsa är nu helt självklara delar av vården och omsorgen och går i takt med den övriga digitala utvecklingen i samhället. It i vård och omsorg ger dig kunskap och kompetens i ämnet och hjälper dig att bli trygg i arbetet med it.

Utmärkande drag

  • Varje kapitel inleds med ett autentiskt exempel från en verksamhet inom vård och omsorg vilket levandegör texten
  • De viktigaste begreppen finns listade i början av varje kapitel
  • Aktiverande uppgifter och självskattningsuppgift finns i slutet av varje kapitel

Syftet med läromedlet är dels att lära sig mer om hur it kan användas som ett stöd i vård- och omsorgsarbete och dels ge förutsättningar för att bli mer delaktig och möta denna utveckling. Boken tar till viss del upp den tekniska utvecklingen men tonvikten läggs på hur personal använder tekniken i olika arbetsuppgifter. Läromedlet innehåller aktiverande uppgifter och fallbeskrivningar som ger eleverna möjlighet att reflektera kring ämnet.
Boken är främst avsedd för kursen It i vård och omsorg men den är också användbar i samband med kompetensutveckling för personal inom vård och omsorg

Om författarna
Rune Johansson är chef inom habilitering. Han har lång erfarenhet inom rehabilitering och habilitering, akutsjukvård och kommunal verksamhet.
Lars Skärgren är pedagog och har arbetat som rektor och utbildningschef inom vuxenutbildning. Han har även arbetat med handledning inom socialtjänst och med personalfortbildningar.

It i vård och omsorg
av Rune Johansson, Lars Skärgren

Kurs:

It i vård och omsorg