Komplementärmedicin

Författare: Stina Zegarra Willquist
Språk: Svenska
Utgiven: 2016-06
ISBN: 9789140694102
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Upplaga: 1
Vikt: 368 gram

Komplementärmedicin är skriven för kursen med samma namn och ger inblick i flera komplementärmedicinska metoder och teorier och hur de används. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Komplementärmedicin innehåller nio teman
Komplementärmedicin, skolmedicin och hälsa
Vem gör vad?
Lagar och bestämmelser
Historik och kultur
Komplementärmedicinska helhetsterapier
Sinnesterapier
Vattenterapier
Massage och manuella kroppsterapier
Planering, genomförande och utvärdering

Läromedlet beskriver väl kopplingen mellan skolmedicin och komplementärmedicin och när de används tillsammans. Komplementärmedicin är ett omdiskuterat fält och kopplingen till forskning syns tydligt i boken.

Komplementärmedicin diskuterar frågor som:
• Hur kan man förbättra en persons hälsa?
• Vilken roll har komplementärmedicin haft genom historien?
• Hur förhåller sig komplementärmedicin till skolmedicin?
• Hur kan man tillämpa kritiskt tänkande vid komplementärmedicin?
• Vilka lagar och regler reglerar komplementärmedicin?

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

 

Komplementärmedicin
av Stina Zegarra Willquist

Kurs:

Komplementärmedicin