Komplementärmedicin

Författare: Eva Björklund
Språk: Svenska
Utgiven: 2013-01
ISBN: 9789152315194
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 214
Vikt: 500 gram

Komplementärmedicin beskriver olika komplementära behandlingsmetoder och deras verkningssätt för att lindra och bota sjukdom. Kunskaper om miljöns och livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande ska utveckla elevens förmåga att arbeta hälsofrämjande utifrån ett salutogent och holistiskt förhållningssätt. I boken förklaras skillnaden mellan skolmedicin och komplementärmedicin och hur de kan samverka.

Med hjälp av diskussions och studieuppgifter, får eleven möjlighet att reflektera och diskutera egna och andras värderingar.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Komplementärmedicin
av Eva Björklund

Kurs:

Komplementärmedicin