Kontext Svenska 1

Författare: Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin
Språk: Svenska
Utgiven: 2012-01
ISBN:9789144073460
Förlag: Studentlitteratur

Kontext är främst avsedd för elever som endast ska läsa Svenska 1, men fungerar givetvis utmärkt även för elever som ska fortsätta med Svenska 2.

Serien består av kombinerade text- och övningsböcker med varierade och intressanta texter som ger igenkänning, engagemang och motivation. I kapitlen varvas teoriframställningar med texter och övningar. Efter varje text finns uppgifter som tränar läsförståelse och reflektion.

Till varje bok hör ett digitalt läromedel med hela boken inläst så att eleverna kan läsa boken på skärmen och lyssna på den samtidigt. Det digitala läromedlet aktiveras med hjälp av koden som finns i elevboken. Koden i boken är aktiv i 4 år och kan ärvas mellan elever.

Kontext Svenska 1
av Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kurs:

Svenska 1