Kontext Svenska som andraspråk 1

Författare: Eva Hedencrona och Karin Smed-Gerdin
Språk: Svenska
Utgiven:2012-06
ISBN: 9789144083223
Förlag: Studentlitteratur AB
Upplaga:1

I Kontext Svenska som andraspråk 1 finns samma klara struktur och samma tydliga framställning som i övriga böcker i Kontext-serien. Alla kapitel är uppbyggda kring omsorgsfullt utvalda texter som representerar en mängd olika genrer och språkbruk.

Kontext Svenska som andraspråk är alla kapitel uppbyggda kring verkliga texter hämtade från tidningar och böcker. Varje kapitel har ett tema som ligger till grund för de kunskapsmoment och de övningar som återfinns i kapitlet. Stor omsorg har lagts vid att hitta texter som både passar andraspråkselever, är engagerande och stämmer in i respektive kapitel.

Kontext Svenska som andraspråk 1
av Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Kurs:

Svenska som andraspråk 1