Kost, måltid och munhälsa

Författare: Kerstin Skagert, Annika Löf, Ingela Sellin Marklund
Språk: Svenska
Utgiven: 2015-10
ISBN: 9789152324325
Förlag: Sanoma Utbildning
Antal sidor: 216
Vikt: 514 gram

Kost, måltid och munhälsa ger eleven fördjupade kunskaper och bygger vidare på Vård- och omsorgsprogrammets grundläggande kurser. Vård- och omsorgspersonal möter ofta människor som har problem med ät- och sväljsvårigheter, nedsatt munhälsa eller ett försämrat näringstillstånd. Goda teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet hos vård- och omsorgspersonalen är en förutsättning för att patienter eller brukare ska uppnå en god hälsa, ett gott näringstillstånd och en god livskvalitet.

Författarna har valt att belysa etiska, kulturella och sociala aspekter på måltider och ätande. Dessa aspekter tillsammans med måltidsmiljön är av lika stor betydelse som den mat som serveras. Boken har faktagranskats av tandhygienist, logoped, dietist, arbetsterapeut och tandläkare.

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Kost, måltid och munhälsa
av Kerstin Skagert, Annika Löf, Ingela Sellin Marklund

Kurs:

Kost, måltid och munhälsa