Kost och hälsa

Författare: Ingela Fredriksson
Språk: Svenska
Utgiven: 2014-05
ISBN: 9789140678058
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Upplaga: 1
Vikt: 262 gram

Kost och hälsa är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, lärarhandledning och lärarwebb.

Kost och hälsa innehåller sju teman:
Kostens och måltidernas betydelse för hälsan
Näringslära, livsmedelskvalitet och tillagning
Betydelsen av fysisk aktivitet och vila
Hygien, smitta och smittspridning
Allergier och behov av specialkost
Idrott och kost
Kritisk granskning av information från olika källor

Kost och hälsa är ett pedagogiskt utformat läromedel med tydlig koppling till kursens centrala innehåll. Boken resonerar kring ämnen som motion och vila, hur kost och hälsa samverkar, livsmedelskvalitet och näringslära samt attityder och värderingar kring kost och hälsa.

Kost och hälsa besvarar frågor som: Hur förändrar man vardagen för att få bättre hälsa? Hur hanterar man allergier och olika typer av kost? Vad innebär hygien för hälsan? Vilka behov av specialkost kan finnas?

Länken på boktiteln leder till sidan www.bokfynd.nu där du får fram prisförslag samt länkar till förlag där du kan beställa boken.

Kost och hälsa
av Ingela Fredriksson

Kurs:

Kost och hälsa